Norweski ślub w Hønefoss

To mój drugi ślub w Norwegii , ale PIERWSZY 100% Norweski. Pierwszy był milti-culti Filipińsko – Norweski. Zobaczcie go klikając w przycisk poniżej.

Ślub odbył się w pięknym modernistycznym kościele o odważnej architekturze w miasteczku Hønefoss, jakąś godzinę na północ od stolicy.

Norwegian wedding in Hønefoss

That was my second wedding in Norway, but FIRST 100% norwegian. First was multi-culti Phillipino – Norwegian. Click on the botton under tekst to see it.

Wedding ceremony was in the modern church with bold architecture in little city of Hønefoss . Very close around one hour way from capital.

Przygotowania i pierwsze wrażenie

Kristine otoczona całą świtą przyjaciółek mogła czuć się zrelaksowana. Tutaj makijaż, fryzura, manicure i nawet masaż stóp! To wszystko w jednym pakiecie w dniu ślubu – marzenie! Najbardziej wspominam druhny Elise i Marte, które pracowały swoje sukienki prostownicą – było śmiesznie. Natomiast Vegar spędził tą chwilę z Rassmusem, którego ślub odbył się miesiąc później, który możecie zobaczyć klikając na przycisk pod tekstem. 

Preparation and the first look

Kristine was surrounded by her girlfriens and she could feel really relax. Here make up, hair making, manicure and even feet massage! These all in one package in the wedding day – dream! The most funny what I remember was brides Marte and Elise which were ironing their dresses by hair straightener, was tottaly great! Vegar spent some time with his best man Rassmus, which wedding happened month later. You can see photos from this wedding by clicking botton under the tekst.

Orginalna ceremonia po Norwesku

Jednym z ciekawych elementów ceremonii w Norwegii jest to, że przed nałożeniem obrączek Panna Młoda wraz z druhnami i Pan Młody z drużbami siedzą naprzeciwko siebie. Później po nałożeniu obrączek zamieniają się miejscami i para młoda siedzi już razem.
Taniec w podczas ceremonii ślubu? Czemu nie! Przyjaciółka Panny Młodej zaprezentowała choreografię na środku kościoła. Wow to było naprawdę piękne. Wzruszenia Kristine na każdy element, a to dopiero początek – zobaczycie dużo więcej później.

Original wedding ceremony

One interesting element of the ceremony in Norway is that before putting the rings Bride with bridemaids and Groom with groomsmen sit on the opposite sites. However after rings exchange they change seats and then are at the same side together. 
Dance during wedding ceremony? Why not! Bride’s friend presented choreography in the middle of the church. It was really beautiful. Kristine was moved for almost every element – and this is just a beginning, you’ll see much more.

Coś więcej niż przemowy

Wesele odbyło się na głównej Sali innego kościoła – dość orginalnie. Tato Panny Młodej był diakonem w tym kościele i przestrzeń została zaaranżowana pod przyjęcie.
Śluby norweskie są podobne trochę do brytyjskich, aczkolwiek dużo bardziej rozwinięte w kreatywności gości i nie tylko.
Goście przygotowują mnóstwo występów – od grania na pianinie Chopina, śpiewania piosenek z dzieciństwa po prezentacje zdjęć i przemowy. Emocje sięgały zenitu – od śmiechu po płacz. 
Kiedy na weselu goście tupia nogami pod stołem, to rodzice Państwa Młodych muszą się pocałować! Natomiast jeśli tylko ktoś zobaczy, że Pan Młody zostawił Pannę Młodą albo odwrotnie to goście stukają w kieliszki i wszyscy single całują Pannę Młodą w policzek bądź odwrotnie. 

Something more than speaches

Wedding reception was organised in different church – quite original. Bride’s father was a diacon of this church so the space’ve been arranged for a party.
Firstly, Norwegian weddings are quite similar to the british ones, even though much more developed in creativity of the guests and only that. 
Secondly, guests prepare tone of performances – from playing piano of Chopin, singing songs from childhood to presentation of photos and speaches. Emotions get high – from laugh to cry.
Thirdly, when guests were stamping then parents of couple need to kiss! But if someone will see that Groom left Bride or other way they clicking on glass and all the singles are kissing one of them!

Suknia/Dress: Kristins Brudesalong
Obrączki/Rings : Tesori
Garnitur/Suit : Bertoni of Denmark
Buty/ Shoes:  Caroline Berg Eriksen
Kwiaty/ Flowers: Floriss
Fryzura/Hair stylist: Eirin Nordli Paulsen

error: ⓒ – ANNA LEWANDA