Wiosenna sesja rodzinna Wrocław

Poznajcie cudną rodzinkę z Sao Paulo, która mieszka teraz we Wrocławiu – Davida, Lu i Alefa. Na marginesie wspomne też tutaj, że David jest fantastycznym malarzem, a Jego niektre prace mozecie zobaczyć tutaj @kimjestkim. 
To jest dopiero szalony mix! Lu jest Brazylijką, a David pochodzi z Korei, ale wychował się w Sao Paulo. Okres wiosny w mieście jest bardzo krótki i trzeba szybko ją łapać. 
Czasem nie trzeba wiele, Luciana była zdziwiona efektami sesji – pomyślała sobie „jedno drzewo obok ruchwilej ulicy?” Jak widzicie wiele nie trzeba, tylko wyciągnąć te emocje, które są między Wami. Lu była zadowolona ze swojego prezentu urodzinowego 🙂 

Spring family photoshoot Wrocław

Meet wonderful family from Sao Paulo, who lives now in Wrocław – David, Luciana and Alef. By the way I need to mention here that David is an amazing painter and you can see his artwork here @kimjestkim. 
This is crazy mix! Lu is Brasilian and David comes from Korea, he grew up in Sao Paula. Time of spring in the city is passing really quickly so we had to catch this few moments of flowery trees. 
Sometime you don’t need much, Luciana was shocked by effectc of photo session – she though „one tree right next to the bussy road?” As you see I don’t need much just take out your emotions which are between you. Lu was very happy for her birthday gift. 

error: ⓒ – ANNA LEWANDA